วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2560

 

     เมื่อวันที่ 28  กรกฏาคม 2560 วันเแลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูร  รัชกาลที่  10  ณ  ห้องแก้วมุกดา  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.