ร่วมประชุมการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชน

       เมื่อวันที่  12  กรกฏาคม  2560  ร่วมพิธีเปิดการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนเพื่อจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับในจังหวัดมุกดาหารแบบบูรณาการ  ณ ดรงแรมพลอยพาเลซ

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.