ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

          เมื่อวันที่  30  พฤษภาคม  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมเฝ้ารับ-ส่งเสด็จ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี  ณ  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายเเดนใต้ร่มพระบารมี  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอคำชะอี  จังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.