โครงการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ จังหวัดมุกดาหาร

          เมื่อวันที่  26  พฤษภาคม  2560  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารเข้าร่วมโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน  จังหวัดมุกดาหาร  ณ  ห้องประชุมแก้วมุกดา  ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.