โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

             เมื่อวันที่  24  พฤษภาคม  2560  ออกหน่วยโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง  อ.นิคมคำสร้อย  อ.นิคมคำสร้อย  จ.มุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.