ถวายผ้าสามัคคีวันแรงงาน

         เมื่อวันที่  1 พฤษภาคม  2560   สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมงานถวายผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนการสร้างสาลาปฏิบัติธรรม  ณ วัดบรรพตมโนรมย์วันแรงงาน  ตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอเมืองมุกดาหาร   จังหวัดมุกดาหาร 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.