รายงานงบทดลองประจำเดือน

ผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
รายงานงบทดลองประจำเดือน

ผลการดำเนินงาน ดาวโหลด
1.งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 ที่นี่
2.งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 ที่นี่
3.งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ที่นี่ 
4.งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ที่นี่ 
5.งบทดลอประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ที่นี่
6.งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 ที่นี่
7.งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 ที่นี่
8.งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 ที่นี่
9.งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่นี่ 
10.งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ที่นี่
11.งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ที่นี่
12.งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่นี่
13.งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ที่นี่
14.งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 ที่นี่
15.งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่นี่
16.งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ที่นี่ 
17.งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ที่นี่
18.งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 ที่นี่
19.งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

1,2,3

20.งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ที่นี่
21.งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่นี่
22.งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2561 ที่นี่
23.งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2562 ที่นี่
24.งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ที่นี่
25.งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2562 ที่นี่
26.งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2562 ที่นี่
27.งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ที่นี่
28.งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2562 ที่นี่
29.งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2562 ที่นี่
30.งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2562 ที่นี่
31.งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2562 1,2,3,4,5
32.งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2562 ที่นี่
33.งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ที่นี่
34.งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562 ที่นี่
35.งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2563 ที่นี่
36.งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ที่นี่
37.งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 ที่นี่
38.งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 ที่นี่
39.งบทดลองประจำเดือรพฤษภาคม 2563 ที่นี่
40.งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2563 ที่นี่
41.งบทดลองประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ที่นี่
42.งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 ที่นี่
43.งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563 1 , 2 , 3
44.งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2563 ที่นี่
45.งบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ที่นี่
46.งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2563 ที่นี่
47.งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2564 ที่นี่

48.งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ที่นี่

49.งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2564

ที่นี่

50.งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2564

ที่นี่

51.งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ที่นี่

52.งบประมาณประจำเดือนมิถุนายน 2564

ที่นี่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.