รายงานงบทดลองประจำเดือน

ผลการดำเนินงานของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
รายงานงบทดลองประจำเดือน

ผลการดำเนินงาน ดาวโหลด
1.งบทดลองประจำเดือน มีนาคม 2560 ที่นี่
2.งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2560 ที่นี่
3.งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2560 ที่นี่ 
4.งบทดลองประจำเดือน มิถุนายน 2560 ที่นี่ 
5.งบทดลอประจำเดือน กรกฏาคม 2560 ที่นี่
6.งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2560 ที่นี่
7.งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2560 ที่นี่
8.งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2560 ที่นี่
9.งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ที่นี่ 
10.งบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2560 ที่นี่
11.งบทดลองประจำเดือนมกราคม 2561 ที่นี่
12.งบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ที่นี่
13.งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561 ที่นี่
14.งบทดลองประจำเดือนเมษายน 2561 ที่นี่
15.งบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ที่นี่
16.งบทดลองประจำเดือนมิถุนายน 2561 ที่นี่ 
17.งบทดลองประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ที่นี่
18.งบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2561 ที่นี่
19.งบทดลองประจำเดือนกันยายน 2561

ที่นี่

1,2,3

20.งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2561 ที่นี่