รดน้ำขอพร "สงกรานต์ 2560"

พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2560

นายสถาพร ภูาพันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
สรงน้ำพระประจำสำนักงาน

 

        

 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับบริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดมุกดาหาร นำน้ำส้มเกร็ดหิมะไปร่วมจัดซุ้มอาหารในงานพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.