วันมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2560

วันมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน
มหาเจษฎาราชเจ้า
และร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลและสาธารณประโยชน์เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2560 โดยร่วมทำบุญตักบาตรและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.