"มุกดาหาร พร้อมเดินหน้าจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560"

"มุกดาหาร พร้อมเดินหน้าจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560"

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร จัดประชุมชี้แจงโครงการสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ.2560 (งานแจงนับ) ให้แก่ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.