โครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2560

ณ วัดศรีบุญเรือง ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง จ.มุกดาหาร