"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" มี.ค.2560

สถิติจังหวัด พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกขื บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดมุกดาหาร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนโพธิ์ไทรวิทยา หมู่ที่ 7 ต.โพธิ์ไทร อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.