สภากาแฟ ประจำเดือนมีนาคม 2560

เช้าวันที่  22  มีนาคม  2560  ณ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร สถิติจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมประชุมสภากาแฟ  เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.