ใส่บาตร รุ่งอรุณ ณ ชายโขงงาม

สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมใส่บาตรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ณ ชายฝั่งริมโขง  ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกาหาร  จ.มุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.