วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ พ.ศ.2560

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมพิธีเนื่องในวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.