ตักบาตรรุ่งอรุณ ณ ชายโขงงามมุกดาหาร

 

   เมื่อเช้าวันที่  24  กุมภาพันธ์  2560  สถิติจังหวัดมุกดาหารร่วมตักบาตรยามเช้ารับอรุณ ณ ชายฝั่งริมโขง  ต.มุกดาหาร  อ.เมืองมุกาหาร  จ.มุกดาหาร

 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.