โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2560

 โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน " มุกดาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

วันพฤหัสบดีที่  23  กุมภาพันธ์  2560    โรงเรียนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 84 พรรษา  หมู่ 2  ตำบลดงหมู  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ได้ร่วมออกหน่วยประชาสัมพันธ์งานของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหารให้แก่ประชาชนได้รับทราบ  ภาระกิจ  และรูปแบบของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ในโครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์  บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "

               

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.