วันมาฆบูชา

    วันที่  10  กุมภาพันธ์  2560  สถิติจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมกิจกรรมการเผยแพร่ศาสนา  เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา  ประจำปี  2560  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักเรียน  นักศึกษา  ได้ร่วมบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ณ วัดศรีบุญเรือง   โดยมี นายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร  ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร  เป้นประธาน

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.