วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

            เมื่อวันอังคารที่  17  มกราคม  2560 เวลา 08.29 น.  ณ ห้องแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  เข้าร่วมพิธี " วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช "   เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.