ต้อนรับคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

    เมื่อวันที่  16  มกราคม  2560 คณะอาจารย์จากสาขาวิชาสถิติศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาราชภัฏมหาสารคาม  เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษารจากภาคคณะวิชา ที่เข้ามาทำการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  กับสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.