พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร

         เช้าวันที่  6  มกราคม  2560  จังหวัดมุกดาหารได้จัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองมุกดาหาร  เนื่องในงานกาชาดและงานของดีจังหวัดมุกดาหาร  ประจำปี  2560  เพื่อสืบสานประเพณีพิธีกรรมที่สืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี  ณ  ลานสนามศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.