อวยพรปีใหม่ 2560

             เมื่อวันที่  5  มกราคม  2560  ที่ผ่าน  สถิติจังหวัดมุกดาหาร  พร้อมข้าราชการ พนักงาน  ลูกจ้าง  เข้าสวัสดีปีใหม่และรับพรปีใหม่  จาก นายสรสิทธิ์  ฤทธิ์สรไกร  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร   นายนพดล  ไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  และ นายรณรงค์  นครจินดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้พรปีใหม่

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.