บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "รวมพลังแห่งความภักดี" สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

     บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "รวมพลังแห่งความภักดี" สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

เมื่อวันที่  25  พฤศจิกายน  2559  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  นำโดย นายสถาพร  ภุ่พันธ์เจริญสุข  สถิติจังหวัด  ได้นำข้าราชการ  พนักงาน  ลูกจ้าง  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ "รวมพลังแห่งความภักดี"  ณ สำนักสงฆ์บ้านแก่นเต่า  ตำบลโพนทราย  อำเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  ถวายอาหารเพลรพะสงฆ์  และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เก็บกวาดสถานที่รอบสำนักสงฆ์  ปลูกต้นไม้ รอบสำนักสงฆ์  

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.