งานสภากาแฟจังหวัดมุกดาหาร มี.ค.2560

             เมื่อวันที่  22  มีนาคม  2560  เวลา  07.30 น. จังหวัดมุกดาหารจัดงานสภากาแฟ เพื่อเเลกเปลี่ยนเรียนรู้  รับฟังความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ณ ตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.