วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2559

                    เมื่อวันที่  14  พฤศจิกายน  2559  เวลา  07.30 น.  พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เนื่องในวัน  "พระบิดาแห่งฝนหลวง " ประจำปี  2559  ณ  ห้องประชุมแก้วมุกดา  ศาฃากลางจังหวัดมุกดาหาร 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.