ร่วมบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ฯ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559

           เมื่อวันที่  3  พฤศจิกายน  2559  เวลา  17.00 น.  สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร  ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหทภูมิพลอดุลยเดช  ณ วัดศรีมงคลใต้  จังหวัดมุกดาหาร

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.