การแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียยงเหนือ "ตักสิลาเกมส์"

 

การแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียยงเหนือ  ครั้งที่ 4  "ตักสิลาเกมส์"

  ณ  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตมหาสารคาม  โดยมี  นางสาววิไลลักษณ์  ชุลีวัฒนกุล  ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ  เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสถิติสัมพันธ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 4  (ตักสิลาเกมส์)  ประจำปี  2559  โดยมีทีมนักกีฬาจากสำนักงานสถิติจังหวัดจาก  20  จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า  400  คน

 

01-01 13

 

01-01 16                           

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.