ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ "โครงการปลูกไม้พยูง"

          เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 น. นายสถาพร  ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร พร้อมข้าราชการและพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมกิจกรรม "โครงการปลูกไม้พะยูง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559" ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูผาเทิบ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
โดยมีนายสรสิทธิ์ ฤทธิ์สรไกร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี

      IMG 1425  IMG 14422

      IMG 15131  IMG 1520

      IMG 15262   IMG 15272

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.