• ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10

    ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา รัชกาลที่ 10

  • บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

    บริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัย สปป.ลาว

  • บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

    บันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล

ปฏิทินสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน สิงหาคม 2561

 

  ที่   การสำรวจ    ระยะเวลาการสำรวจ  
1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร พ.ศ.2561

  1 - 12 ส.ค.

2

สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2561

  1 - 12  ส.ค.
3

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

7 -20 ส.ค.
4

สำรวจการติดตามระดับความรับรู้และการเข้าถึงบริการทางการเงินของประชาชน พ.ศ. 2561

7 -20 ส.ค.

5 การสำรวจการปรับปรุงแผนที่  พ.ศ.2563

   ม.ค. - ก.ย.

6 การเคลื่อนย้ายสินค้า  พ.ศ. 2561 1-30 ส.ค.
7 สำรวจพื้นที่ก่อสร้าง  พ.ศ. 2561  1- 30 ส.ค.
8 สำรวจข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านเน็ตประชารัฐ พ.ศ. 2561 10 ก.ค. - 3 ส.ค.

 


 

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.