เนื้อหา

ปฏิทินสำรวจข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

 

  ที่   การสำรวจ    ระยะเวลาการสำรวจ  
1

การสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และการสำรวจความต้องการพัฒนาขีดความสามารถของประชากร  พ.ศ.2561

  1 - 12 ก.พ.

2 การสำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน  พ.ศ.2561   1 - 12 ก.พ.
3 การสำรวจความสุขคนทำงานในองค์กร  พ.ศ.2561

  1 - 12 ก.พ.

4 การสำรวจการปรับปรุงแผนที่  พ.ศ.2561

   ม.ค. - ก.ย.

5

สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ.2561

  7 - 20 ก.พ.

 


 

 


 

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.