เนื้อหา

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

สถิติจังหวัดมุกดาหาร

 

เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข  สถิติจังหวัดมุกดหาร ได้เข้าพบท่าน ผวจ.มุกดาหารและท่านรอง ผวจ.เพื่อลาในการเดินทางไปรับตำแหน่งสูงขึ้นที่ จ.สุรินทร์ ขอขอบคุณน้องๆสนง.สถิติจังหวัดมุกดาหารที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมา

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานถิติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) จังหวัดมุกดาหาร

 

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร เดือน มีนาคม

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา (นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร

BIG DAY เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน BIG DAY เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะจังหวัดมุกดาหาร

หมวดหมู่รอง