เนื้อหา

ที่ตั้งสำนักงาน

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร
ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่ ชั้น 3  ถ.วิวิธสุรการ อ.เมือง  จ.มุกดาหาร 49000

โทร.  0 4261 1558     โทรสาร 0 4261 3039        E-mail address :   This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.