เนื้อหา

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน "วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" และงานวันข้าราชการพลเรือน ปี พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมแก้วมุกดา ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร