เนื้อหา

สถิติจังหวัดมุกดาหาร

 

เมื่อวันที่  29 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข  สถิติจังหวัดมุกดหาร ได้เข้าพบท่าน ผวจ.มุกดาหารและท่านรอง ผวจ.เพื่อลาในการเดินทางไปรับตำแหน่งสูงขึ้นที่ จ.สุรินทร์ ขอขอบคุณน้องๆสนง.สถิติจังหวัดมุกดาหารที่ได้ร่วมปฏิบัติงานกันมา