เนื้อหา

ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร เดือน มีนาคม

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร มอบหมายให้ นางรุจิษยา มุกดาจารุจินดา (นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ) เข้าร่วมประชุมประจำเดือน มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร