เนื้อหา

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานถิติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) จังหวัดมุกดาหาร