เนื้อหา

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

 

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 9.00 น. ข้าราขการ พนักงานและลูกจ้าง สำนักงานถิติจังหวัดมุกดาหาร เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ วัดศรีมงคลใต้ (พระอารามหลวง) จังหวัดมุกดาหาร

 

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.