เนื้อหา

BIG DAY เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส.

 

วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร ร่วมงาน BIG DAY เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส. ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 ณ สวนสาธารณะจังหวัดมุกดาหาร