เนื้อหา

หน่วยบำบัดทกุข์ บำรุงสุข ฯ 6/2562

 

วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562 นายสถาพร ภู่พันธ์เจริญสุข สถิติจังหวัดมุกดาหาร ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสร้างรอยยิ้มให้ประขาชน จังหวัดมุกดาหาร ณ โรงเรียนนาหว้าประชาสรรค์ ต.นาสะเม็ง อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร