• ประชุมติดตามโครงการมุกดาหาร บ้านสวย เมืองสะอาด

  ประชุมติดตามโครงการมุกดาหาร บ้านสวย เมืองสะอาด

 • ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 4/2564

  ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 4/2564

 • ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร 4/2564

  ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหาร 4/2564

 • ประชุมโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

  ประชุมโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565

 • วันสมเด็จพระนเรศวมหาราช

  วันสมเด็จพระนเรศวมหาราช

 • รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโยบาย

  รัฐมนตรีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบนโย

 • ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 3/2564

  ประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร 3/2564

สำนักงานสถิติจังหวัดมุกดาหาร

ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร หลังใหม่  (ชั้น 3) ถ.วิวิสุรการ
โทรศัพท์ 0 4261 1558  โทรสาร 0 4261 3039 
มหาดไทย 36454  36427, E-Mail : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.